Κατασκευαστικα χαρακτηριστικα
 • 1 Πρόγραμμα θέρμανσης
 • 2 Χρονοδιακόπτης
 • 3 Κατάσταση λειτουργίας
 • 4 Επιλογή λειτουργίας
 • 5 Θερμοκρασία νερού
 • 6 Αύξηση
 • 7 Λειτουργία ύπνου
 • 9 εβδομάδα
 • 10 Χειμώνας καλοκαίρι
 • 11 Επαναφορά
 • 12 Θερμοκρασία νερών
 • 13 Μείωση θορύβου
 • 14 Λειτουργία άνεσης
 • 15 Κανονική λειτουργία
demo
Σχηματική παράσταση κυκλώματος
demo
Χαρακτηριστικα

Εσωτερικής δομής

 • 1 Αισθητήρας καυσαερίων
 • 2 Εναλλάκτης
 • 3 Καυστήρας
 • 4 Ηλεκτρόδια ανάφλεξης
 • 5 Ανιχνευτής φλόγας
 • 6 Ανεμιστήρας
 • 7 Μίκτης καυσίμου
 • 8 Κινητήρας τρίοδη βαλβίδας
 • 9 Πλακοειδής εναλλάκτης
 • 10 Αισθητήριο ζεστών νερών
 • 11 Μανόμετρο
 • 12 Προστασία υπερθέρμανσης
 • 13 Αισθητήρας θερμοκρασίας νερών
 • 14 Δοχείο διαστολής
 • 15 Επιστροφή νερών / Αισθητήρας Θερμοκρασίας
 • 16 Αισθητήριο χαμηλής πίεσης
 • 17 Βαλβίδα ασφαλείας
 • 18 Κυκλοφορητής
 • 19 Παγίδα συμπυκνωμάτων
 • 20 Βαλβίδα αερίου
 • 21 Ηλεκτρονική διάταξη
demo
Πιστοποιηση Thermal Technology
demo

Υπηρεσίες

Εμπορία

Συντηρήσεις και επισκευές

Εκδόσεις πιστοποιητικών

Εγκαταστάσεις

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

demo

Print Circuit Boards και άλλα εξαρτήματα για τον λέβητα ROC σειρά DUKE

demo

Σύγχρονες πλακέτες ελέγχου για σύμπτυξης και μη μονάδες αερίου

demo

Καινοτόμες BLDC ταχείες αντλίες και ανεμιστήρες για διάφορες απαιτήσεις - Θέρμανη,Ψύξη, Παροχή Νερού

demo

BLDC ηλεκτρικές αντλίες με "wet rotor" τεχνολογία με κυκλοφορία μεταβαλόμενης ταχύτητας, για μικρά θερμαντικά συστήματα , για συστήματα εξαερισμου και κλιματισμού.

demo

Αντλίες ενίσχυσης και σταθεροποίησης της ροής και πίεσης του νερού για όλων τον ειδών οικιακές χρήσεις

demo

Βαλβίδες αερίου για χρήση σε μονάδες αερίου θέρμανσης και άλλα είδη εξοπλισμού αερίου

demo

Ενσύρματοι και ασύρματοι θερμοστάτες δωματίων για μελαλύτερη άνεση στην άνεση της θέρμανσης